Onedropzendo

 

kör_1_200x200ZEN: Visszatérés a csendbe, visszatérés a jelenlétbe, a mostba.

Nyugtalanságunk megszüntetése, bölcsességünk születése.

“A zen nem vallás, a zen nem filozófiai iskola, mert nem teória, sőt a súly éppen az életrendre esik. A zen  éppen a minél tágasabb és minél szabadabb.”
– Hamvas Béla

A zen egy út. Egy út, amelyen keresztül megszabadulunk gondolataink zűrzavarától, a nyugatlanságtól, a folyamatos és nyugtalanító zsongástól, ami a tudatunkat terheli, egy út, amelyen keresztül eljuthatunk legmélyebb gyökereinkig, odáig, hogy megtudjuk, kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk, hová megyünk. A zen gyakorlata során, tudatunk lecsendesítésén keresztül, a zűrzavaros gondolatok mgszűnésével választ kapunk a ezekre a kérdésekre, jóllehet ez olyan tapasztalati válasz, amely nem foglalható szavakba.

A Onedropzendo nemzetközi szervezet, mely Taigen Shodo Harada Roshi zen mester inspirációjára született, jelenleg 13 országban működik, azonban ennél jóval több országban vannak tagjai.

Mi a Onedropzendo alapítói és tagjai, a zen gyakorlói, élhető, tiszta, együttérző világot szeretnénk létrehozni, és a következő nemzedékekre hagyni.
Minden olyan tevékenységet támogatunk, amely ezt segíti, mindenkivel, és minden olyan szervezettel együttműködünk, kapcsolatot teremtünk, akik ezzel a céllal egyetértenek.

Ahhoz,  hogy élhető, tiszta, együttérző világot hozhassunk létre, leginkább a tudatunkat kell átalakítanunk, megváltoztatnunk, megszabadulva a visszahúzó érzelmektől, haragtól, félelemtől, ellenszenvtől, mohóságtól, ami nyugtalanságunk és szenvedésünk forrása, – és az általunk másoknak okozott szenvedés forrása is egyben. Ennek az átalakításnak a legfontosabb eszköze egy több mint 2600  éves hagyomány, a zen, a zen meditáció, amelynek segítségével visszatérünk a csendbe, a tudatos jelenlétbe, oda, ahol a nyugtalanságunk megszűnik, bölcsességünk forrásához.
A zen alapelve, és egyben a mi alapelvünk is, a társadalomban való tevékeny részvétel – az érdek nélküli cselekvés, a tiszta tudattal végrehajtott cselekvés, amelyet nem befolyásolnak a személyes korlátaink, előítéleteink, félelmeink, mohóságunk, haragunk, ellenszenveink, megszokott mintáink.
A zen gyakorlói nem elvonulnak a társadalomtól, hanem tevékenyen részt vesznek benne.

A Onedropzendo tevékenységei

a Onedropzen tevékenységi körei az élet minden területét felölelik és lehetőséget biztosítanak a fejlődésre.
Bármelyik területhez alkalomszerűen, vagy rendszeresen is lehet csatlakozni:

Zen meditáció – a zen meditáció eredményei
A zen meditáció gyakorlása
Zen: Érdekeken felülemelkedett cselekvés
A zen meditációt segítő gyakorlatok
Kulturális tevékenységek
Szociális tevékenységek
Gyerekprogramok
Ökoprogramok

 

A zenről bővebben itt

pecset

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás