Előadások

zen zazen

Shodo Harada Roshi – Mi a Zazen?

A mai világban nagyon nehéz felismerni, hogy mi az, amiben hihetünk. Régebben képesek voltunk bízni Istenben, mégis, amikor imáról beszélünk, közülünk hányan tudják, hogyan mélyüljenek el az imádságban úgy, hogy elérjék a valódi hitet és bizalmat? Manapság hajlamosak vagyunk inkább a tudományos bizonyítékokban hinni, és sokunk számára a vallás és a tudomány világa egyre inkább […]

24

Shodo Harada Roshi – Vimalakirti

7. fejezet: Az istennő … Egy bizonyos istennő, aki abban a házban élt, miután a Dharma bódhiszattvákról szóló tanítását meghallotta, örömében és elégedettségében testet öltött, és mennyei virágokkal halmozta el a szellemi hősöket, bódhiszattvákat és a tanítványokat. Amikor a virágok a bódhiszattvák testére értek, leestek a földre, de, amikor a tanítványokra estek, odatapadtak, és nem […]

05

Shodo Harada Roshi – Sétálok és elérem a víz forrását, ülök és nézek, ahogy keletkeznek a felhők

A Hatodik Pátriárka zazen-meghatározása szerint a “za” azt jelenti, hogy nem teszünk hozzá semmiféle gondolatot vagy koncepciót – például jó vagy rossz – ahhoz, ami külsődlegesen felbukkan. A külső világ objektívre és szubjektívre tagolódik, és minden relatív benne. Minden dolog mulandó ebben a világban, minden állandóan változik, és mi úgy látjuk az embereket, hogy jók […]

08

Shodo Harada Roshi – Magányos ülés a nagy hős csúcson

Ez a kifejezés Ekai Zenjitől (720-814) ered, aki a Hyakujo hegységben élt. A szabályok és utasítások, amelyeket Hyakujo Ekai Zenji Hyakujo Singhi című munkájában ránk hagyott, azok, amelyek életünket a zendóban és a kolostorban ma is megszabják. A Csan buddhizmus ekkorra teljesen kialakult Kínában, ahogy arról a hatodik pátriárka feljegyzései tanúskodnak. Az emberek már nem […]

14

Shodo Harada Roshi – Derűs és mozdíthatatlan

A következo idézet Bódhidharmától származik, aki így adta meg a zazen definícióját: “Minden karmikus kapcsolatot elvágni kívül; és minden érdektol, aggodalomtól megszabadulni belül. Amikor a tudat olyan, mint egy szilárd, magas fal, akkor vagyunk az úton” A kard mestere, Takuan Zenji úgy határozta meg a mozdulatlan elmét, hogy “nincs formája, tehát tulajdonképpen nem elme”. Ezt […]

21

Shodo Harada Roshi – Te magad légy az aranyszél!

Tairo kinpu Ezeket a szavakat olvashatjuk a Kék szikla (Nefrit Szirt) feljegyzés 27. bekezdésében. Ezek Unmon Bunne szavai, a mesteré, aki a Tang-dinasztia idején széles körben ismert volt. Az Unmon-vonal közismert volt az aranyszélről. Unmon ilyen szavakat használt: “kan”, vagyis kapu, “ro” vagyis megnyilvánított és “liij”, vagyis értelmetlenség. Rövid, de az igazságot tökéletesen kinyilvánító szavak […]

16

Shodo Harada Roshi – BODHIDHARMA

  A GYAKORLÁS KÖRVONALAI BODHIDHARMÁNAK TULAJDONÍTOTT GONDOLATOK * Az alábbi szöveget a Bodhidharmának tulajdonított gondolatokat Vörös Fenyő fordította. Az ő önzetlen és szolgálatkész munkájának köszönhető, hogy e könyv napvilágot láthatott. Számos módon lehet az Ösvényre 1) lépni, de a belépésnek valójában két módja létezik: belépés az Alapelv és belépés a Gyakorlat által. A “Belépés az […]

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás

12