Írások

A négy fogadalom

SHU JO MU HEN SEI GAN DO, BON NO MU JIN SEI GAN DAN, HO MON MU RYO SEI GAN GAKU, BUTSU DO MU JO SEI GAN JO, SHU JO MU HEN SEI GAN DO, BON NO MU JIN SEI GAN DAN, HO MON MU RYO SEI GAN GAKU, BUTSU DO MU JO SEI GAN JO, SHU JO MU HEN SEI GAN DO, BON NO MU JIN SEI GAN DAN, HO MON MU RYO SEI GAN GAKU, BUTSU DO MU JO SEI GAN JO. Az élőlények száma végtelen,

Dai E Zenji fogadalma a felébredésre

Azért imádkozunk most, hogy szilárd elhatározással teljesen a Megvilágosodott (Buddha) útjának szentelhessük magunkat, és ne csüggedjünk, még ha az út hosszúnak tűnik is. Egész testünk váljék tisztává és könnyűvé, testünk és szellemünk legyen erős, kitartó és egészséges; űzzünk el magunktól minden kétséget és zaklatottságot; kerüljön el bennünket minden csapás, balsors, káros befolyás és akadály; keressük az igazságot önmagunkban, hogy mindig a helyes úton járjunk; távozzon tőlünk

Hakuin zenji zazen dala

Minden érző lény lényege sze-rint megvilágosodott (buddha). Ahogy nincs jég víz nélkül, nincsenek megvilágosodottak (buddhák) az érző lényektől függetlenül. Nem tudván, az igazság milyen közel van, a messze távolban keressük – milyen szomorú! Mint az ember, aki a vízben állva a szomjúságtól kétségbeesetten kiabál. Mint a gazdag ifjú, aki a szegények közé téved.

Szív szutra

Amikor A Világot Könyörülettel Figyelő (Avalókitésvara) bódhiszattva, a nagy észt meghaladó bölcsesség állapotában elmélyedt, úgy tapasztalta, hogy mind az öt összetevő (skandha) természete szerint üres, és ezáltal megszabadult minden szenvedéstől.

zen zazen

Shodo Harada Roshi – Mi a Zazen?

A mai világban nagyon nehéz felismerni, hogy mi az, amiben hihetünk. Régebben képesek voltunk bízni Istenben, mégis, amikor imáról beszélünk, közülünk hányan tudják, hogyan mélyüljenek el az imádságban úgy, hogy elérjék a valódi hitet és bizalmat? Manapság hajlamosak vagyunk inkább a tudományos bizonyítékokban hinni, és sokunk számára a vallás és a tudomány világa egyre inkább […]

24

Shodo Harada Roshi – Vimalakirti

7. fejezet: Az istennő … Egy bizonyos istennő, aki abban a házban élt, miután a Dharma bódhiszattvákról szóló tanítását meghallotta, örömében és elégedettségében testet öltött, és mennyei virágokkal halmozta el a szellemi hősöket, bódhiszattvákat és a tanítványokat. Amikor a virágok a bódhiszattvák testére értek, leestek a földre, de, amikor a tanítványokra estek, odatapadtak, és nem […]

05

Shodo Harada Roshi – Sétálok és elérem a víz forrását, ülök és nézek, ahogy keletkeznek a felhők

A Hatodik Pátriárka zazen-meghatározása szerint a “za” azt jelenti, hogy nem teszünk hozzá semmiféle gondolatot vagy koncepciót – például jó vagy rossz – ahhoz, ami külsődlegesen felbukkan. A külső világ objektívre és szubjektívre tagolódik, és minden relatív benne. Minden dolog mulandó ebben a világban, minden állandóan változik, és mi úgy látjuk az embereket, hogy jók […]

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás

12