A magyarországi zendo története

Zen Sogen Egy cseppCsoportunk alapító tagjai, akik már 1 – 2 éve gyakorlók voltak, 1998 – ban találkoztak először Shodo Harada Roshival egy Magyarországon, Dobogókőn rendezett sesshin keretében. Épp az ezredforduló évében, 2000 – ben érett meg az alapító tagokban az elhatározás, (akik ekkor már mind töltöttek hosszabb rövidebb időt a japán Sogenji kolostorban, név szerint Halász Attila, Király Tamás, Podhorszky Norbert, Szaladják István), hogy a japán Rinzai iskola hagyományát vállalják fel, és ezáltal csatlakoznak Shodo Harada Roshi vonalához, a Roshit tekintve vezető mesterüknek.

Az első változás 2001 – ben állt be a szangha életében, amikor Szaladják István az abban az évben rendezett dobogókői workshopon hivatalosan is a Roshi tanítványáva vált, és a ” Taikyo” nevet kapta. Jóllehet fogadalom és név nélkül is mindenki a Roshi tanítványa volt addig is, mégis ezáltal vált a kapcsolat a hagyományok szerint is hivatalossá.

A kezdet kezdetekor valóban egyetlen cseppként működött a csoport, 2003 – ig a Shambala központban folytaták a meditációt hetente kétszer, és hóvégeken 1 – 2 napos sesesshint tartva.

Ezt követte 2002 -ben a második nagy változás, mikoris a Sogenji kolostorból a szangha meghívhat egy kolostori tanítványt, és sponzorálja annak itt tartózkodását. Így egy bérelt lakásban, a Városmajor utcában alakult az első független zendo, amely már a Onedrop szangha bázisaként tekinthető, s így, eképpen érkezett vendégként Magyarországra Sózui szerzetesnő, aki munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett az alapok lerakásában. Az ő segítségével valósulhatott meg a mindennapos gyakorlás is. Meg kell jegyezni, hogy Harada Roshi több, mint egy éven keresztül érlelte a választ arra a kérésre, hogy az egyik tanítványát küldje Magyarországra, segíteni az itteni csoportot, ezáltal is bizonyságot szerezve arról, hogy a csoport szilárd, és elhatározásában kitartó.

A következő változás a Hajós utcai lakás, ebben alakítja ki a csoport a zendot, és így hosszú távon a fejlődés alapja lesz. A zendo, és szangha Hajós utcába költözése immár állandó és szilárd bázisa a Onedropzendo növekvő létszámának.

A költözés évében adta ki szangha Shodo Harada Roshi könyvét is a Filosz könyvkiadó segítségével, Bódhidharma ösvényén címmel, amit a szangha abban az évben, a Roshi által vezetett workshopon muttatott be, és akkor került az előadásokat tartalmazó kötet a nyílvánosság elé is. Erre a pillanatra mondható, hogy Rinzai iskola valóban megjelent Magyarországon.

2006 az újabb változás éve. Sózui szerzetesnő és a magyar szangha közös munkája befejeződött. A szangha tagjai továbbra is a naponta kétszer, a reggel és este gyakorolnak, hóvégi sesshineket tartanak. A szangha tagjai felváltva vezetik a meditációkat, ezáltal is fenntartva a fejlődés folyamatát. A Hajós utcai zendo pedig alkalmat ad arra, hogy azok, akik intenzíven akarnak gyakorolni, illetve aktívan segíteni kívánják a szanga életét, beköltözhessenek, és részt vegyenek mind a reggeli, mind az esti zazeneken. Így jelenleg a zendoban két ember él állandóan, ezáltal is folyamatossá téve a gyakorlás szellemét.

A magyarországi Onedrop szangha vezetője a Shodo Harada Roshi által kinevezett Szaladják “Taikyo” István. Jelenleg két csoport működik, a Budapestin kívül egy Békéscsabán. A békéscsabai csoport vezetője Király Tamás, szintén az egyik alapító tag.

A magyarországi Onedropzendo szangha számos szállal kötődik más Onedropzendo csoportokhoz, hiszen Magyarországon kívül más országokban, így többek között Dániában, Németországban, Lengyelországban, Svájcban, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Törökországban, Görögországban is élnek és gyakorolnak a Roshi tanítványai, akik saját kezdeményezésükből alapítanak csoportokat, követve a Roshi tanítását, és ezentúl a Dharma szellemét. Ezekből a tanítványokból, és a szanghák tagjaiból kerülnek ki az Európában évente kétszer, a Roshi vezetésével közös sesshinen, vagy workshopon résztvevők is.

A szangha életében a következő nagy változás Buddha középhosszúságú beszédeinek (Majjhima Nikáya) magyar kiadása, (2008) illetve a 2009 – ben Magyarországon rendezendő workshop, valamint a 2010 – ben Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sesshin lesz.

A Onedropzendo tehát a Rinzai iskola vonalába tartozik. Ez azt jelenti, hogy un. koanokat is használ. A koan olyan kérdés, illetve kérdés felelet, amelynek, racionális megoldása nincs, de van intuitív, tapasztalati válasza. (pl: “Most, itt, mutatsd meg, milyen volt az arcod, mielőtt megfogantál”) Ezen a vonalon a hagyomány szerint koant csak a Roshi ad, és adhat, és ő az, aki ezt az intuitív választ ellenőrzi is a személyes beszélgetéseken, az un. sanzeken. A sanzeneken történik a tanítvány elmélyültségének a felmérése is, és a segítség megadása a Roshi által. Ez a segítség egy koan is lehet. A Roshi tanítása teljesen személyre szabott, mégis általában koant csak egy bizonyos elmélyült állapot elérése után ad, de ez sem biztos. (Előfordulhat, hogy a tanítvány soha nem kap koant, de az is, hogy nagyon hamar. E két helyzet azonban nem feltétlen jelneti azt, hogy elmélyültségükben különbség van egyikük, vagy másikuk javára.)

A másik fontos megjegyzés, hogy ezen a vonalon, más iskolákkal, más vonalakkal ellentétben, sanzent is csak a Roshi tarthat, illetve az, aki elérte a mesteri szintet, és tanításra való engedélyt is csak annak ad, aki egy annak megfelelő tudatállapotot elért. Ebben a kérdésben a Roshi rendkívül szigorú. Jóllehet nem az évek száma a döntő, de a tapasztalat az, hogy többnyire húsz, vagy még annál is több év gyakorlata, zazenje áll egy mester mögött, és a Roshi kizárólag és csak annak adja meg a sanzen jogát, aki valóban elérte az ennek megfelelő tudatállapotot.

A Onedropzendoban, mint a zenben van néhány szabály. Hogyan lépünk be a zendoba, hogyan járunk, hogyan ülünk. Ezek a szabályok azonban mind az elmélyülést szolgálják, azt hogy minél könnyebben elérjük azt a tudatállapotot, amelyben megtudjuk, hogy mi a közös mindannyiunkban, hogy megtudjuk, kik is vagyunk valójában.

A Onedropzendo mindenki előtt nyitva áll.

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás
A ZENRŐL

Gyakori kérdések

A zenről