Hakuin zenji zazen dala

A Zen legalapvetőbb tétele, hogy az én és a Buddha (Megvilágosodott) Egy. Buddha tudata (a megvilágosodott tudat) a mi tudatunk. Mindannyian megvilágosodott (Buddha) tudattal eszünk, iszunk, alszunk, dolgozunk. A szútrákat egyszerűen csak egész tudattal kántáljuk, mondjuk csak a mondás kedvéért. Így, s ekképpen a  hallás, a kimondás, a hang mind eggyé válik, és belépünk a mély szamádhiba. Azáltal, hogy így mondjuk a szútrákat, megvalósul a mindenek közti mély kapcsolat, a tudat átfogja az univerzumot, külső és belső eggyé válik.

 

HAKUIN ZENJI ZAZEN DALA
 
Minden érző lény lényege sze-rint megvilágosodott (buddha). Ahogy nincs jég víz nélkül, nincsenek megvilágosodottak (buddhák) az érző lényektől függetlenül. Nem tudván, az igazság milyen közel van, a messze távolban keressük – milyen szomorú! Mint az ember, aki a vízben állva a szomjúságtól kétségbeesetten kiabál. Mint a gazdag ifjú, aki a szegények közé téved.
Sötét tudatlanságunkban el-veszve így tévelygünk a hat világban. A sötétségben egyre messzebb jutva, hogyan sza-badulhatnánk meg valaha is születéstől és haláltól.
Nincsen szó, amely a mahájána zen gyakorlat tökéletességét kifejezné. A hat tökéletesség (paramita): az adakozás, az előírások megtartása, és az egyéb üdvös cselekedetek, mint Buddha nevének recitálása, a bűnök megbánása és a szellemi gyakorlatok, végül mind a zazen gyakorlásba tér-nek vissza. Még azok is, akik csak egyszer ültek zazenben, látni fogják, hogy a zazen által minden karma eltörlődik. Rossz útra sehol sem találnak, és a megtisztulás világa sem lesz tőlük távol. Elég ezt az igazságot egyszer nyílt szívvel meghallgatnunk, hogy méltassuk és örömmel befogadjuk. Mennyivel inkább így van ez, ha önmagunkban elmélyedve közvetlenül megvalósítjuk az én-természetet, példáját adva, bizonyítva azt az igazságot, hogy az én-természet nem természet.
Messzire túljutunk minden hiá-bavaló elmélkedésen, íly módon tárul fel az ok és okozat  egységének kapuja és a nyílegyenes utat, nem kettőt, és nem is hármat, követni tudjuk.
Felismerve a nem-forma formá-ját mint formát, akár jövünk, akár megyünk, nem lehetünk máshol. Felismerve a nem-gondolat gondolatát mint gondolatot, akár éneklünk, akár tánco-lunk, mi vagyunk az Igazság, a Tanítás, és a Törvény (Dharma) hangja.
Milyen hatalmas és tágas a szamádhi szabad ege.
Milyen ragyogó és tiszta a Négyrétű Bölcsesség tökéletes holdfénye! E pillanatban mi mást kívánhatnál még? Amikor az Igazság örök nyugalma megnyilatkozik, a hely, ahol most időzöl, maga
a Lótuszok Földje, és lakhelyed, e test, maga a Megvilágosodott (Buddha) teste.

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás
SZUTRÁK

A négy fogadalom

Dai E Zenji fogadalma a felébredésre

Szív szutra