Szív szutra

A Zen legalapvetőbb tétele, hogy az én és a Buddha (Megvilágosodott) Egy. Budd-ha tudata (a megvilágosodott tudat) a mi tudatunk. Mindannyian Buddha tudattal eszünk, iszunk, alszunk, dolgozunk. A szútrákat egyszerűen csak egész tudattal kántáljuk, mondjuk csak a mondás kedvéért. Így, s ekképpen a hallás, a kimondás, a hang mind eggyé válik, és belépünk a mély szamádhiba. Azáltal, hogy így mondjuk a szútrákat, megvalósul a mindenek közti mély kapcsolat, a tudat átfogja az univerzumot, külső és belső eggyé válik.

 

MAHA PRAJNA PARAMITA HRIDAYA SUTRA
(A nagy észt meghaladó bölcsesség,
a Szív szútrája)

Amikor A Világot Könyörülettel Figyelő (Avalókitésvara) bódhiszattva, a nagy észt meghaladó bölcsesség állapotában elmélyedt, úgy tapasztalta, hogy mind az öt összetevő (skandha) természete szerint üres, és ezáltal megszabadult minden szenvedéstől.
Sáriputra, szólt, a forma nem különbözik az ürességtől, az üresség nem különbözik a formától. Ami forma az üresség, ami üresség az forma. Ugyanez igaz az érzésekre, érzékelésre, késztetésre, tudatosságra.
Sáriputra, szólt, minden jelenségnek (dharma) üresség a természete. Születés és halál nélküliek, sem nem tiszták, sem nem szennyezettek, nem növekszenek, és nem csökkennek. Ezért az ürességben nincs forma, nincs érzés, nincs érzékelés, nincsenek késztetések, nincs (én)tudatosság. Nincs szem és fül, orr és nyelv, test és értelem, nincsenek színek, hangok, illatok, ízek, nincsenek tapintható és nincsenek tudat-tárgyak. Nincsenek formavilágok, és formanélküli világok sincsenek. Nincs nem-tudás és nincs annak kioltása, nincs öregség és halál, és azoknak sincs kioltása. Nincs szenvedés, és a szenvedésnek nincs sem eredete, sem megszüntetése, nincs út, nincs megismerés, nincs megvalósítás, és nincs megérkezés, mivel semmi sincs, amit el kellene érni.
A bódhiszattva ezért az észt meghaladó bölcsességre ha-gyatkozik, és mivel tudatát semmi sem akadályozza, nincs benne félelem. Hamis képzetektől sza-badon az érinthetetlen, rendíthetetlen Nyugalom és Boldogság (Nirvána) az otthona.
A három világ valamennyi Meg-világosodottja (Buddhája) az észt meghaladó bölcsességre támaszkodik, és elnyeri a felülmúlhatatlan, teljes, tökéletes megvilágosodást. Ezért tudd, az észt meghaladó bölcsesség mant-rája a legteljesebb bölcsesség mantra, a nagy fényes mantra, a legvégső mantra, a páratlan mantra, a legfelsőbb mant-ra, amely minden szenvedést megenyhít, igaz és hazugság nélkül való.
Ezért mondd ki a legteljesebb bölcsesség mantráját, mondd ki a mantrát, amely így szól

Gate, gate, paragate,
paraszamgate,
bódhi szvaha.

(Megérkeztél, megérkeztél, már biztonságban vagy, üdv
/ Megérkezett, megérkezett, megvilágosodás, üdv
/ Tovább, tovább, a túlsó partra, át a túlsó partra, megvilágosodás, üdv)

ZAZEN
tel: +36 - 30 / 466 28 71

hétfő - péntek
reggel 7.30 – 8.30
egész nap
este 18.00 – 19.30

kedd - szerda - csütörtök
reggel 7.00 - 8.30
este 18.00 - 19.30

Gyakorlás
SZUTRÁK

A négy fogadalom

Dai E Zenji fogadalma a felébredésre

Hakuin zenji zazen dala